BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE

BẢNG BÁO GIÁ WEBSITE

CƠ BẢN
3.500.000
Tặng domain.com, .net
Responsive/di động
Tích hợp Fanpage
Kết nối Google Analytic
Kết nối Webmaster Tool
Chuẩn SEO
Plugin giúp SEO lên top
Cấu hình sản phẩm
Hỗ trợ đăng 10 sản phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
TIÊU CHUẨN
6.000.000
Tặng domain.com, .net
Responsive/di động
Tích hợp Fanpage
Kết nối Google Analytic
Kết nối Webmaster Tool
Chuẩn SEO
Plugin giúp SEO lên top
Cấu hình sản phẩm
Upload file/tài liệu
Bảo mật Ssl
Hỗ trợ đăng 20 sản phẩm
 
 
 
 
 
 
CHUYÊN NGHIỆP
Liên hệ
Tặng domain.com, .net
Responsive/di động
Tích hợp Fanpage
Kết nối Google Analytic
Kết nối Webmaster Tool
Chuẩn SEO
Plugin giúp SEO lên top
Cấu hình sản phẩm
Cấu hình banner quảng cáo
Cấu hình hệ thống
Upload file/tài liệu
Bảo mật Ssl
Hỗ trợ mã tiếp thị Google
Hỗ trợ Facebook Pixel
Hỗ trợ đăng 30 sản phẩm
Đa ngôn ngữ
 

QUI TRÌNH NHẬN THIẾT KẾ