Dịch vụ cài đặt WordPress

Dịch Vụ Cài Đặt Theme & Plugin

CƠ BẢN
800.000 /Lần
Hoàn thành trong 24h
Cài đặt theme
Cài đặt plugin yêu cầu
Thêm dữ liệu mẫu
Tải & cấu hình logo
NÂNG CAO
1.500.000 /Lần
Hoàn thành trong 24h
Cài đặt WordPress + Theme
Cài đặt plugin yêu cầu
Thêm dữ liệu mẫu
Tải & cấu hình logo
Cấu hình tối ưu tốc độ cơ bản
Cấu hình bảo mật cơ bản
Cấu hình SEO cơ bản
Cài đặt SSL
Cài đặt CDN
Tùy chỉnh bài viết, trang, widget
Thay đổi màu sắc, theme option