Hosting phổ thông

BẢNG GIÁ HOSTING PHỔ THÔNG

Giá: 28.000đ/Tháng

 • Dung lượng 1 GB
 • Băng thông 15 GB
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database SQL 1
 • SSL Free

Giá: 42.000đ/Tháng

 • Dung lượng 1.5 GB
 • Băng thông 35 GB
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database SQL 2
 • SSL Free

Giá: 58.000đ/Tháng

 • Dung lượng 2 GB
 • Băng thông 50 GB
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database SQL 2
 • 1
 • SSL Free

Giá: 78.000đ/Tháng

 • Dung lượng 3 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database SQL 3
 • 1
 • SSL Free

Giá: 121.000đ/Tháng

 • Dung lượng 5 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database SQL 6
 • Park Unlimited
 • 2
 • SSL Free

Giá: 164.000đ/Tháng

 • Dung lượng 7 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database SQL 9
 • Park  Unlimited
 • 3
 • SSL Free

Giá: 328.000đ/Tháng

 • Dung lượng 15 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database SQL 15
 • Park Unlimited
 • 6
 • SSL Free

Giá: 461.500đ/Tháng

 • Dung lượng 20 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database SQL 20
 • Park Unlimited
 • Addon Domain 8
 • SSL Free