Hosting Pro

BẢNG GIÁ HOSTING CHUYÊN NGHIỆP

Giá: 114.000đ/Tháng

 • Dung lượng: 5 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 1
 • Database SQL 3
 • Addon Domain:1
 • SSL Free

Giá: 227.000đ/Tháng

 • Dung lượng: 7 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 2
 • Database SQL 4
 • Addon Domain:2
 • SSL Free

Giá: 340.000đ/Tháng

 • Dung lượng: 15 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 3
 • Database SQL 5
 • Addon Domain:3
 • SSL Free

Giá: 460.000đ/Tháng

 • Dung lượng: 20 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 4
 • Database SQL 7
 • Addon Domain:4
 • SSL Free