Web Design

Giải Pháp Website Thương Mại Điện Tử Toàn Diện

Dễ Dàng Chỉnh Sửa Hỗ Trợ Bán Hàng

Đây cũng là điểm chết của hầu hết website thương mại điện tử hiện nay. Khi kinh doanh bắt đầu lớn lên bạn sẽ đau đầu để với rất nhiều vấn đề như:

  • Quản lý sản phẩm tồn kho
  • Cập nhật giá hàng loạt
  • Hiển thị chương trình khuyến mãi riêng

Website chính là công cụ bán hàng, là nhân viên tư vấn khách hàng cho bạn trên kênh Digital

Thế Nào Là 1 Website Thương Mại Hiệu Quả ?

Đồng hành khách hàng phát triển website TMDT chúng tôi nhận thấy một website E-commerce tốt cần đáp ứng được các tiêu chí sau:

  • Thiết kế đẹp giúp tăng uy tín
  • Dễ Sử Dụng, Thân Thiện Người Dùng
  • Dễ Chỉnh Sửa Hỗ Trợ Cho Bán Hàng
  • Tốc Độ Truy Cập Nhanh
  • Hiển Thị Tốt Trên Di Động

Giải Pháp Website Thương Mại Điện Tử Của WEB5S

toi-uu-web