ĐIỀU KHOẢN QUẢNG CÁO

QUY ĐỊNH THANH TOÁN - QUY TRÌNH - ĐIỀU KHOẢN QUẢNG CÁO

ĐIỀU KHOẢN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

✅ Chuyển khoản/ Tiền mặt

✅ Thanh toán 100% ngay khi ký kết hợp đồng (đơn hàng).

✅ Thanh toán hàng tháng khi khách hàng muốn gia hạn hợp đồng (đơn hàng)

DIỄN GIẢI

✅ Ngân sách & Thuế (Facebook hoặc Google): là chi phí phải thanh toán cho Facebook, ngân sách không bao gồm phí dịch vụ

✅ Phí dịch vụ: là phí hỗ trợ dịch vụ quảng cáo trực tiếp trên tài khoản của đơn vị cung cấp dịch vụ

✅ Lượt tiếp cận là lượt khách hàng nhìn thấy bài viết trong luồng quảng cáo

✅ Lượt tương tác là số người cick vào bài viết, hình ảnh ...

✅ Lượt tin nhắn: là lượt khách hàng nhắn tin vào Messenger trên Fanpage

Điều khoản cam kết và cung cấp dịch vụ

✅ Tùy theo ngành, ngân sách, đối tượng mà Facebook/Google phân phối QC, lượt tương tác và tiếp cận có thể khác nhau.

✅ Dịch vụ quảng cáo giúp khách hàng biết đến Fanpage/Website nhiều hơn, không cam kết chuyển đổi đơn hàng, hoặc khách hàng.

✅ Trong thời gian chạy QC, nếu Fanpage của quý khách bị khoá vì bất kỳ lý do nào, đơn vị quảng cáo sẽ hỗ trợ mở khoá nếu được, trong trường hợp page bị khoá vĩnh viễn, sẽ hỗ trợ quý khách tạo fanpage mới để tiếp tục hoạt động.

✅ Trong thời gian chạy QC, khách hàng không được cập nhật lại: Tên Fanpage, Logo, banner trên Fanpage. Nếu khách hàng cần cập nhật, phải thông báo cho đơn vị quảng cáo trước khi thực hiện.

✅ Vì bất kỳ lý do nào, mà tài khoản quảng cáo bị khóa, thì đơn vị quảng cáo cần thời gian khắc phục từ 3-5 ngày, sau thời gian này sẽ tiếp tục QC cho đến hết hợp đồng.

QUY TRÌNH QUẢNG CÁO
Đối với Faceboook

✅ Đơn vị phụ trách Quảng cáo kiểm tra Fanpage theo tiêu chuẩn Facebook, không vi phạm chính sách

✅ Tinh chỉnh lại thông tin giới thiệu, liên hệ trên Facebook.

✅ Hướng dẫn quy trình post bài lên Facebook

✅ Tương tác thường xuyên với bộ phận cập nhật bài viết của khách hàng để hoạt động quảng cáo được thực hiện đồng bộ liên tục.

✅ Bài viết khách hàng tự cập nhật lên Fanpage, nhân viên QC sẽ tinh chỉnh bài viết quảng cáo (QC) theo chính sách Facebook

Đối với Google

✅ Đơn vị phụ trách Quảng cáo kiểm tra Website theo tiêu chuẩn Google, không vi phạm chính sách

✅ Lên bộ từ khoá theo ngành mà khách hàng yêu cầu

✅ Hướng dẫn quy trình lên nội dung quảng cáo theo yêu cầu hệ thống

✅ Tương tác thường xuyên với bộ phận cập nhật nội dung của khách hàng để hoạt động quảng cáo được thực hiện đồng bộ liên tục.

✅ Nội dung quảng cáo, khách hàng cập nhật theo Form được cung cấp, đại lý QC sẽ tinh chỉnh nội dung quảng cáo (QC) theo tiêu chuẩn tối ưu của Google

Quy trình chung

✅ Phân khúc thị trường, thiết lập chiến dịch quảng cáo sao cho số lượng người đọc quảng cáo nhiều nhất.

✅ Theo dõi các hoạt động của chiến dịch quảng cáo hàng ngày để đánh giá hiệu quả của chiến dịch, từ đó cải tiến chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả cao nhất.

✅ Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện định kỳ của chiến dịch hàng tuần, tháng hoặc bất cứ lúc nào khách hàng yêu cầu.