Điều khoản & Qui định

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

Quyền và trách nhiệm của người bán.

 • Thiết kế, xây dựng, lập trình Website, cho thuê không gian lưu trữ website đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Có trách nhiệm đưa đầy đủ, đúng các nội dung do khách hàng cung cấp, đảm bảo Website chạy tốt, truy cập nhanh dễ dàng.
 • Cùng khách hàng thống nhất kế hoạch thực hiện chi tiết liên quan đến hai bên, bảo mật các thông tin, tài liệu được khách hàng chuyển giao trong quá trình xây dựng, nâng cấp Website cũng như trong thời gian thực hiện hợp đồng này.
 • Cùng khách hàng thực hiện việc kiểm tra và thử nghiệm hệ thống, hiệu chỉnh các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm hệ thống.
 • Phối hợp cùng khách hàng đưa Website lên mạng Internet.
 • Website chạy trên nền tảng, máy chủ của Web5s.net với phần quản trị bản quyền cài riêng nên không có phần quản lý Hosting riêng.
 • Hướng dẫn khách hàng sử dụng, quản lý  thông tin trên.
 • Bảo hành hệ thống theo quy định ghi trong hợp đồng.
 • Không vi phạm luật bản quyền phần mềm và thông tin.

Quyền và trách nhiệm của người mua.

 • Cung cấp các thông tin, tài liệu về chức năng hoạt động và quy trình nghiệp vụ của Khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người cung cấp dịch vụ thực hiện công việc của mình trong phạm vi hợp đồng. Khách hàng đảm bảo nội dung thông tin đưa lên mạng  INTERNET  không vi phạm vào những điều cấm do pháp luật Việt Nam quy định.
 • Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trên website của khách hàng,  tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.
 • Tổ chức phối hợp cùng người cung cấp dịch vụ tiến hành khảo sát, thực hiện các công việc kiểm tra, phê duyệt nội dung và triển khai thử nghiệm hệ thống Website trước khi đưa vào sử dụng.
 • Cùng người cung cấp dịch vụ phân tích các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai thử nghiệm để có được phương án xử lý phù hợp và thống nhất giữa hai bên.
 • Phối hợp với Người cung cấp dịch vụ trong việc vận hành và quản lý Website sau khi kết nối với mạng INTERNET.
 • Thanh toán cho Người cung cấp dịch vụ kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý Website theo các quy định được ghi trong Điều 2 và Điều 3 của Bản hợp đồng này.
 • Xác nhận các công việc do người cung cấp dịch vụ thực hiện, xem xét thông qua các kết quả được người cung cấp dịch vụ chuyển giao theo thời gian được quy định trong kế hoạch thực hiện và các kế hoạch chi tiết được thống nhất giữa hai bên. Phối hợp với Người cung cấp dịch vụ tổ chức chuyển giao và tiến hành việc nghiệm thu hệ thống.
 • Nếu khách hàng muốn thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ thì phải thông báo cho người cung cấp dịch vụ bằng văn bản và phải trả thêm chi phí phát sinh (nếu có)

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Đối với website.

Bước 1: Liên hệ lấy yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ: thiết kế website

Web5s.net ghi nhận các thông tin yêu cầu của khách hàng, tập trung vào các nội dung:

 • Ghi nhận các yêu cầu về tính năng của website
 • Ghi nhận các yêu cầu mỹ thuật đối với website
 • Ghi nhận các yêu cầu về tên miền và máy chủ lưu trữ website (hosting)
 • Tư vấn thêm các tính năng dựa vào yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Tổng hợp bản yêu cầu xây dựng website và chi tiết kế hoạch thực hiện gửi khách hàng
 • Tiếp nhận tư liệu, thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc thiết kế web
 • Ký hợp đồng thiết kế website

Bước 2: Lựa chọn tên miền- Web Hosting để đặt website sau thiết kế

 • Khách hàng lựa chọn tên miền cho website
 • Lựa chọn các gói dịch vụ Web Hosting hoặc Server phù hợp với website

Bước 3: Thiết kế demo cho website

 • Web5s.net thiết kế demo cho website
 • Dựa theo tông màu của Logo
 • Dựa theo yêu cầu về ý nghĩa website cần thể hiện
 • Dựa theo lĩnh vực của website
 • Dựa theo các tông màu khách hàng yêu cầu

Bước 4: Lập trình website

 • Các kỹ thuật tiến hành lập trình cho website

Bước 5: Hoàn thiện việc thiết kế website

 • Web5s.net hoàn thiện các tính năng chi tiết của website, cập nhật nội dung cơ bản
 • Khách hàng kiểm tra toàn bộ tính năng của website
 • Nghiệm thu sản phẩm

Bước 6 : Hướng dẫn sử dụng website sau thiết kế

 • Web5s.net bàn giao website và hướng dẫn quản trị Website
 • Bàn giao tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Bước 8: Bảo trì website sau thiết kế và bàn giao

 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng và quản trị website

Đối với dịch vụ khác: chăm sóc website, chạy quảng cáo, …

 • Ghi nhận các yêu cầu về dịch vụ
 • Tư vấn thêm các kế hoạch thực hiện dựa vào yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Tổng hợp bản yêu cầu và chi tiết kế hoạch thực hiện gửi khách hàng
 • Tiếp nhận tư liệu, thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc
 • Ký hợp đồng dịch vụ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939.69.3585